Kategoriat
tietoa

ILO:n kotitaloustyötä koskeva yleissopimus 189

ILO:n yleissopimus 189 allekirjoitettiin 2011 ja tuli voimaan 2013. Sen on toistaiseksi ratifioinut 29 maata.

Useiden maiden työelämää koskevassa lainsäädännössä kotitaloustyötä ei ole kohdeltu tasavertaisesti. Sitä ovat perinteisesti tehneet tytöt ja naiset, usein työnantajan sukulaiset, eikä työtä ole siten rinnastettu ”oikeisiin” ammatteihin ja työsuhteisiin.

ILO:n yleissopimus 189 pyrkii muttamaan tätä asetelmaa.

Sopimuksen pääkohdat ja periaatteet:

 • Kotitaloustyötä on kohdeltava ammattina, eli kuten muutakin palkkatyötä
 • Työntekijän työehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja työolojen ihmisarvoiset
 • Kotitaloustyöntekijöitä tulee suojella häirinnältä ja väkivallalta
 • Työnantajan luona asuvilla työntekijöillä on oikeus yksityisyyteen

Suomessa sopimuksen ratifiointi edellytti aiemman kotitaloustyöntekijöistä annetun lain kumoamista ja työn saattamista mahdollisimman yhdenvertaisen kohtelun piiriin muun työlainsäädännön kanssa.

Vuonna 2020 sopimuksen ovat ratifioineet Suomen lisäksi:

 • Argentiina
 • Belgia
 • Bolivia
 • Brasilia
 • Chile
 • Kolumbia
 • Costa Rica
 • Dominikaaninen Tasavalta
 • Ecuador
 • Saksa
 • Grenada
 • Guinea
 • Guyana
 • Irlanti
 • Italia
 • Jamaika
 • Madagascar
 • Mauritius
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Filippiinit
 • Portugali
 • Etelä-Afrikka
 • Ruotsi
 • Sveitsi
 • Uruguay

Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan Meksikossa vuonna 2021.