Kategoriat
tietoa

Kotiorjat.fi – kotiapulaisten oikeudet

Miljoonat naiset ja tytöt ympäri maailmaa työskentelevät kotiapulaisina orjuuden kaltaisissa olosuhteissa. Kansainvälisen työjärjestö ILO:n arvio kotiapulaisten määrästä on 67 miljoonaa.

Työt jatkuvat aamusta iltaan ja vapaapäiviä ei ole. Työsuhteeseen harvoin sovelletaan edes paikallista minimipalkkaa tai muita etuja. Usein he raskaan työn lisäksi myös altistuvat väkivallalle ja seksuaaliselle häirinnälle ja hyväksikäytölle.

Monet kotiapulaiset ovat alaikäisiä tyttöjä jotka eivät pääse kouluun ollenkaan, tai koulunkäynti keskeytyy.

Nämä kotiorjat ovat näkymätön ryhmä jonka kontaktit ulkomaailmaan ovat hyvin rajalliset.

Siirtolaistaustaisia kotiapulaisia on kotiorjan asemassa myös vauraissa maissa. Suomessakin on tullut esiin tapauksia joissa kotiapulaisten työhön on liittynyt hyväksikäytön ja ihmiskaupan piirteitä.


Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK järjesti Vapautetaan kotiorjat-kampanjan. Järjestö tukee kotiapulaisia muun muassa Kolumbiassa, Filippiineillä ja Mosambikissa.

Tavoitteena on parantaa naisten työoloja ja vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnassa.

Kategoriat
tietoa

Mitä on nykyajan orjuus?

Orjuutta käsitellään yleensä lähinnä historianopinnoissa ja siitä puhutaan menneessä aikamuodossa. Orjuus ei kuitenkaan ole kadonnut maailmasta, vaikka sen ilmenemismuodot ovatkin muuttuneet.

On jopa arvioitu että orjia on maailmassa enemmän kuin koskaan.

Nykyajan orjuuden muotoihin kuuluvat:

 • Ihmiskauppa: uhkailun, kiristyksen ja väkivallan käyttö ihmisten pakottamiseksi työhön tai rikollisuuteen. Liittyy Suomessa usein paperittomien maahanmuuttajien hyväksikäyttöön.
 • Pakkotyö: rangaistuksen uhalla tai rangaistukseksi tehtävä työ esimerkiksi erityisillä työleireillä. Yleistä autoritääristen hallintojen maissa.
 • Velkaan sidottu työ: ihminen pakotetaan tekemään työtä velan maksamiseksi. Usein korkoineen ja niin pienellä palkalla että takaisinmaksu kestää jopa vuosikymmeniä. Velka voi olla myös koko perheen, mukaan lukien lasten vastuulla.
 • Periytyvä orjuus: yhä on olemassa ihmisryhmiä joissa orjan asema periytyy sukupolvelta toiselle. Heitä elää muun muassa Sahelin alueella Mauritaniassa, Malissa ja Nigerissä.
 • Lapsiorjuus: lasten hyväksikäyttö raskaassa ja vaarallisessa työssä, prostituutiossa tai lapsisotilaina.
 • Pakotettu avioliitto: nuori vaimo on usein kotiorjan asemassa ja miehen ja tämän sukulaisten määräysvallassa.

Nämä eri orjuuden muodot ovat usein yhteydessä toisiinsa.

Orjuutta on sekä köyhissä että rikkaissa yhteiskunnissa, ja osa sen muodoista on tiivisti kytköksissä globalisaatioon. Internet on tuonut tilanteeseen sekä uusia uhkia, että mahdollisuuksia puuttua asiaan ja saada tietoa.

Verkostoja voidaan käyttää ihmiskaupan järjestelyihin, mutta myös tilanteen kartoittamiseen ja uhrien tavoittamiseen. Kansalaisjärjestöjen yhteistyön mahdollisuudet ovat jatkuvasti parantuneet.

Kategoriat
tietoa

ILO:n kotitaloustyötä koskeva yleissopimus 189

ILO:n yleissopimus 189 allekirjoitettiin 2011 ja tuli voimaan 2013. Sen on toistaiseksi ratifioinut 29 maata.

Useiden maiden työelämää koskevassa lainsäädännössä kotitaloustyötä ei ole kohdeltu tasavertaisesti. Sitä ovat perinteisesti tehneet tytöt ja naiset, usein työnantajan sukulaiset, eikä työtä ole siten rinnastettu ”oikeisiin” ammatteihin ja työsuhteisiin.

ILO:n yleissopimus 189 pyrkii muttamaan tätä asetelmaa.

Sopimuksen pääkohdat ja periaatteet:

 • Kotitaloustyötä on kohdeltava ammattina, eli kuten muutakin palkkatyötä
 • Työntekijän työehtojen on oltava oikeudenmukaiset, ja työolojen ihmisarvoiset
 • Kotitaloustyöntekijöitä tulee suojella häirinnältä ja väkivallalta
 • Työnantajan luona asuvilla työntekijöillä on oikeus yksityisyyteen

Suomessa sopimuksen ratifiointi edellytti aiemman kotitaloustyöntekijöistä annetun lain kumoamista ja työn saattamista mahdollisimman yhdenvertaisen kohtelun piiriin muun työlainsäädännön kanssa.

Vuonna 2020 sopimuksen ovat ratifioineet Suomen lisäksi:

 • Argentiina
 • Belgia
 • Bolivia
 • Brasilia
 • Chile
 • Kolumbia
 • Costa Rica
 • Dominikaaninen Tasavalta
 • Ecuador
 • Saksa
 • Grenada
 • Guinea
 • Guyana
 • Irlanti
 • Italia
 • Jamaika
 • Madagascar
 • Mauritius
 • Nicaragua
 • Panama
 • Paraguay
 • Peru
 • Filippiinit
 • Portugali
 • Etelä-Afrikka
 • Ruotsi
 • Sveitsi
 • Uruguay

Sopimuksen on tarkoitus tulla voimaan Meksikossa vuonna 2021.