Köyhyys koskettaa myös työntekijöitä

Köyhyys ei ikinä häviä maailmasta, jos ihminen ei tule toimeen edes kokoaikaista työtä tekemällä. SASK puuttuu köyhyyden syihin parantamalla työntekijöiden oikeuksia kehittyvissä maissa.

Kaikilla työntekijöillä tulee olla oikeus järjestäytyä ja neuvotella kollektiivisesti palkastaan ja työehdoistaan. Vain sillä tavalla köyhyyteen ja eriarvoisuuteen voidaan puuttua tehokkaasti ja kestävästi. SASK tukee kehittyvien maiden työntekijöitä näiden pyrkimyksissä saavuttaa elämiseen riittävä palkkataso ja inhimillinen työelämä. Vähimmäisstandardeina toimivat ILOn määrittelemät työelämän perusoikeudet. 

Kumppaneina SASKin toiminnassa ovat pääasiassa kehittyvien maiden ammattiliitot, kansainväliset ammattijärjestöt sekä muutamat koulutus- ja tutkimuslaitokset. Tuemme koulutusta, jossa vahvistetaan paikallisten liittojen neuvottelutaitoja, jäsenhankintaa ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Siten ne pystyvät takaamaan maansa työntekijöille mahdollisimman reilut työehdot.

Osittaista ja määräaikaista tukea

SASKin tuki kehitysmaissa on aina määräaikaista ja kattaa vain osan paikallisen yhteistyökumppanin tarpeista. Toimintamme pitkän ajan tavoite on edistää yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta, vakautta ja demokratiaa.

SASKia rahoittavat ulkoministeriö, jäsenjärjestöt ja yksityiset rahoittajat. Toimintaa tukevat myös monet liittojen ammattiosastot ja jäsenyhdistykset. SASK on yksi ulkoministeriön kumppanuusjärjestö.

Lue lisää SASKin kehitysyhteistyöstä Aasiassa, Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa valitsemalla alue vasemman laidan valikosta tai klikkaamalla kartasta yksittäisiä hankkeita.