Strateginen kampanjointi julkisen alan ay-oikeuksien puolesta

Maat: El Salvador ja Guatemala
Kumppanit: Public Services International PSI ja sen jäsenliitot
Kotimaiset kumppanit: JHL, Jyty ja Pardia
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 3612

Hankkeessa vahvistetaan julkisen sektorin ammattiliittojen edunvalvontakapasiteettia ja vaikuttamistyötä ILO:n sopimusten 151 ja 154 ratifioimiseksi El Salvadorissa ja Guatemalassa.

Julkisen alan työntekijöiden oikeutta järjestäytyä ja neuvotella rikotaan monin eri tavoin. Julkisen alan työehtosopimusneuvottelu on sallittu vain muutamilla julkisen hallinnon aloilla. El Salvadorissa julkisen alan työntekijöistä vain tietyt työntekijäryhmät (yleensä suorittavan työn tekijät) saavat liittyä ammattiliittoon, muilta se on kielletty.

Hanke vahvistaa julkisen alan liittoja ja niiden vaikuttamiskapasiteettia, jotta ne voivat tehokkaasti vaikuttaa ILO:n ratifioimisen puolesta. Ratifiointi vahvistaisi julkisen sektorin työntekijöiden oikeuksia ja antaisi liitoille tärkeän työkalun edunvalvontaan.

Hankkeen hyödynsaajia ovat julkisen alan työntekijöiden ammattiliitot mm. terveyssektorilla. Jos sopimukset onnistutaan ratifioimaan Guatemalassa ja El Salvadorissa, niistä hyötyvät kaikki julkisen alan työntekijät.

Hankkeen toteuttaa julkisen alan kansainvälinen kattojärjestö Public Services International PSI yhdessä 11 jäsenjärjestönsä kanssa.

Jaa tämä artikkeli