Vahvat ja yhtenäiset kaivos- ja metalliliitot Indonesiassa

Maat: Indonesia
Kumppanit: IndustriALL Global Union ja sen jäsenjärjestöt metalli- ja kaivosalalla:
FSPMI ja LOMENIK (metalli) sekä KEP, CEMWU ja FPE (kaivos)
Kotimaiset kumppanit: Teollisuusliitto ja Ammattiliitto Pro
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 4357

Indonesian teollisuusliitot jatkavat SASKin tuella matalan järjestäytymisasteen ja jäsenmaksutulojen nostamista. Liitot parantavat neuvottelutaitojaan ja edustavuuttaan koulutusten, jäsenpohjan laajenemisen sekä naisten ja miesten tasavertaisen osallistumisen avulla. Hanke tukee kampanjointia ILO C176 (kaivosalan työsuojelu) ja ILO C183 (äitiysturva) -sopimusten ratifioinnin puolesta. Teollisuusliittojen ja muiden toimijoiden yhteiset kampanjat koskevat myös minimipalkkoja, sosiaaliturvaa ja vuokratyövoiman käytön sääntelyä.

Metalli- ja kaivosaloilla tehdään selvitys yritysten maantieteellisistä sijainneista, tuotantoketjuista ja siitä, mitkä ovat strategisesti tärkeimmät yritykset, joiden kanssa IndustriALLilla on puitesopimus tai liittoverkosto. Lisäksi kartoitetaan kohdeyritysten järjestäytymis- ja työehtopimustilanne strategian pohjaksi. Liitot tarvitsevat tehostettua koulutusta TES-toiminnan ja kampanjoinnin tehostamiseksi.

Hankkeesta hyötyvät siihen osallistuvat liitot ja niiden nykyiset ja tulevat jäsenet. Välillisesti hyötyvät myös muut IndustriALLin jäsenliitot ja niiden jäsenet.

Hanketta hallinnoi IndustriALLin henkilökunnan tuella indonesialaisten liittojen muodostama projektitiimi sekä osallistuvien liittojen johto.

Jaa tämä artikkeli