Mosambikin teollisuusliittojen voimistaminen

Maa: Mosambik
Kumppanit: IndustriALL Global Union sekä kolme Mosambikin teollisuusliittoa
Kotimaiset kumppanit: Ammattiliitto Pro, Insinööriliitto, Paperiliitto ja Teollisuusliitto
Kesto: 2015–2021
Hankenumero: 2356

Hanke käynnistettiin vuonna 2015 vahvistamaan teollisuusalojen ammattiliittoja Mosambikissa. Työsuhteet Mosambikin teollisuusaloilla muuttuvat kaiken aikaa epävarmemmiksi ja pirstaleisemmiksi. Ainoastaan vahvempien liittojen neuvottelu- ja vaikuttamistoiminta voi estää työntekijöiden olojen heikkenemistä entisestään.

Ihmisiä on koulutettu jäsenhankinta- ja neuvottelutaidoissa sekä työlainsäädännössä kiinnittäen erityisesti huomiota nuorten ja naispuolisten työntekijöiden asemaan. 

Hanke on onnistunut hyvin. Kolmen mukana olevan liiton järjestäytymisaste on nyt keskimäärin 69 %, joka lienee Afrikan korkeimpia. Naisten osallistuminen koulutus- ja kampanjatoimintoihin on noussut noin 44 %:iin, ja entistä enemmän nuoria työntekijöitä on liittynyt liittoihin ja alkanut aktiivisesti toimia niissä.

Hankkeessa on tuotettu käsikirjoja mm. neuvottelutoiminnasta, riitatilanteiden ratkomisesta, työsuojelusta ja työlainsäädännön tärkeimmistä osista. Työsuojelun tehostamisessa on onnistuttu. Liitot ovat tehneet työtään entistä enemmän yhdessä ja saaneet lisää positiivista näkyvyyttä jäsenistön parissa ja yhteiskunnassa yleisemminkin.

Suunnitelmat vuosille 2019–2021 tarkentuvat 2018 lopulla. Jatkokaudelle on kaavailtu paikallistoiminnan ja nuorisotoiminnan sekä tasa-arvotyön vahvistamista edelleen. Myös työsuojelua painotetaan edelleen etenkin kaivos-, kemia- ja tekstiilisektoreilla.

Hankkeesta hyötyvät teollisuusalojen työntekijät ja heidän entistä vahvemmat ja kyvykkäämmät liittonsa.

Hanke toteutetaan teollisuusalojen kansainvälisen järjestön IndustriALLin ja sen kaikkien kolmen mosambikilaisen jäsenliiton (SINTIME, SINTIQUIAF ja SINTICIM) kanssa.

Jaa tämä artikkeli