Julkisen alan neuvotteluoikeudet Ecuadorissa

Maat: Ecuador
Kumppanit: Public Services International PSI ja sen 11 jäsenliittoa Ecuadorissa: FETMYP, FENOCOPRE, FENASOUPE, CETE, FETRALME, ANTAPS, CONASEP, FENAJE, FEDE, FME, CMP
Kotimainen kumppani: Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Kesto: 2015–2017
Hankenumero: 3608

Hankkeessa vahvistetaan ammattiliittojen kykyä edistää työntekijöiden oikeuksien toteutumista julkisella sektorilla Ecuadorissa.

Ecuadorissa ay-liikkeen vaikutusvaltaa ja liikkumatilaa on olennaisesti kavennettu viime vuosina. Ecuadorin hallitus on järjestelmällisesti pyrkinyt kasvattamaan valtion roolia ja kontrollia yhteiskunnan toiminnoista ja muun muassa kansalaisyhteiskunnasta ja ammattiyhdistysliikkeestä. Julkisen sektorin ay-oikeuksia on kavennettu viime vuosina uusilla laeilla ja asetuksilla, eli neuvottelujärjestelmää on heikennetty entisestään. Sen seurauksena julkisen sektorin ammattiliitot ovat heikentyneet ja ay-liike on menettänyt jalansijaansa neuvottelukumppanina ja yhteiskunnallisena vaikuttajana. Talouskasvusta huolimatta julkisen sektorin palkat eivät ole nousseet, mutta työaikaa on pidennetty muun muassa terveyssektorilla.

Julkisen sektorin esimerkillä voi olla paljon laajempi vaikutus koko Ecuadorin ay-kenttään, jota leimaa sirpaleisuus ja yhtenäisyyden puute. Hankkeen päätavoitteena on saada kaikki julkisen sektorin työntekijät saman lainsäädännön piiriin ja tukea uuden julkisen sektorin kansallisen tason liiton kehittymistä niin, että se kattaisi tulevaisuudessa kaikki julkisen alan työntekijät riippumatta työsuhteen laadusta.

Hankkeen loppuun mennessä liitot ovat laatineet ja panneet vireille tärkeitä muutosehdotuksia (kuten yhtenäinen lainsäädäntö kaikille julkisen sektorin työntekijöille, julkisten palvelujen takaaminen kaikille ihmisryhmille sekä neuvottelujärjestelmän luominen valtion työntekijöille), liittojen toiminnallinen ja järjestöllinen yhdistymisprosessi on edistynyt, liittojen taloushallinto ja viestintä on tehostunut ja liittojohto saanut neuvottelu- ja ay-oikeuskoulutusta.

Hankkeesta hyötyvät PSI:n jäsenliitot Ecuadorissa ja epäsuorasti kaikki julkisen sektorin työntekijät.

Hankkeen toteuttaa julkisalojen kansainvälinen liitto Public Services International (PSI) yhdessä 11 ecuadorilaisen jäsenliittonsa kanssa.

Jaa tämä artikkeli