Palvelualojen järjestäytymisen kehittäminen

Maat: Nepal ja Bangladesh
Kumppanit: Palvelualan ammattiliittojen kattojärjestö UNI, Nepal Liaison Council (NLC) ja Bangladesh Liaison Council (BLC)
Kotimaiset kumppanit: Ammattiliitto Pro, Vakuutusväen liitto VvL ja Nousu
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 4710

Uusi hankekuvaus tulossa

Palvelualat kasvavat melko voimakkaasti sekä Nepalissa että Bangladeshissa. Valtio-omisteisia yrityksiä yksityistetään, työntekijöitä ulkoistetaan ja epäsäännöllisiä työsuhteita käytetään yhä enemmän. Perusongelmia ovat päivitetyn työmarkkinatiedon puute, heikko yhteistyön kulttuuri työnantajien kanssa, puutteellinen tietoisuus työelämän oikeuksista sekä puutteelliset jäsenhankintastrategiat ja rekrytoinnin tietotaito. Nämä ovat johtaneet epätoivottuun nykytilanteeseen, missä yksityisten rahoitus- ja tietoalan työntekijät ovat yleensä järjestäytyneet heikosti. Lisäksi aloilla sovelletaan heikkoja työehtoja ja järjestäytymis- ja neuvotteluoikeudet on usein rajattu tai jopa evätty.

Hankkeessa kartoitetaan palvelualojen tilannetta ja tehdään jäsenhankintasuunnitelmia niiden pohjalta. Toinen keskeinen toiminto on jäsenhankintaohjelma ja uusien liittojen perustaminen valittuihin kohdeyrityksiin, jos niissä ei vielä ole liittoa. Niissä kohdeyrityksissä, joissa ammattiyhdistystoiminta on kehittyneempää, keskitytään työehtosopimusten laadun parantamiseen sekä työnantajan ja ammattiliiton välisen vuoropuhelun kehittämiseen. Lisäksi koulutetaan nuoria tuleviksi ay-johtajiksi.

Kartoitusten avulla liittojen jäsenhankintaohjelmat tehostuvat, liitot saavat riveihinsä osaavampia jäsenhankkijoita, uusia jäseniä, enemmän naisia ja uutta sukupolvea myös johtotehtäviin. Neuvottelutoiminta paranee ja edunvalvonta tehostuu. Uudet liitot saavat tukea rekisteröintiprosesseihinsa. Eri kehitysvaiheessa olevat liitot oppivat toisiltaan yli sektorirajojen sekä maiden välillä.

Hanke vahvistaa paikallisten kumppanien NLC:n ja BLC:n kykyä tukea ammattiliittoja kartoitusten, jäsenhankinnan ja neuvottelutoiminnan toteuttamisessa yksityisissä palvelualojen yrityksissä. Hankkeesta hyötyvät viime kädessä liitot, niiden toimitsijat ja jäsenet.

Hanketta hallinnoivat ja toteuttavat rahoitus-, vakuutus-, tele-, mobiili- ja internetpalvelualojen yhteysneuvosto NLC Nepalissa sekä rahoitus- ja ICT-alojen yhteysneuvosto BLC Bangladeshissa.

Jaa tämä artikkeli