Työntekijöiden oikeudet ja lapsityön lopettaminen koulutuksen avulla

Maat: Nepal ja Intia
Kumppanit: Building and Wood Workers' International (BWI)
Nepal: CUPPEC, CAWUN ja ANCWU
Intia: HKMP, BMS ja UPGMS
Kotimaiset kumppanit: Nenäpäivä ja Rakennusliitto
Kesto: 2016–2018
Hankenumero: 4111

Hankkeen avulla kansainvälinen puu- ja rakennusalan ammattiliittojen kattojärjestö BWI pyrkii poistamaan lapsityön käytön Etelä-Aasian rakennusteollisuudessa. Lapsilla on oikeus olla lapsia, ja työn tekeminen kuuluu aikuisille.

Etelä-Aasiassa lapsityövoiman käyttö on edelleen suuri sosiaalinen ongelma, mikä edistää köyhyyden yleistymistä. Laajamittainen lapsityön käyttö saattaa vaikeuttaa myös työntekijöiden oikeuksien ja etujen ajamista. Ongelmaa kitketään työpaikoilla ja yhteisöissä edistämällä sopimustoimintaa, valistamalla, ylläpitämällä ex-lapsityöläisille tarkoitettuja kouluja, vahvistamalla ammattiliittoja ja kehittämällä työoloja. Liittojen koulutus vahvistaa tietoisuutta työsuojelusta ja katastrofien hallinnasta.

Koulutukseen pääsy on useille lapsityöläisille ja heidän perheilleen merkittävä etappi. Myös terveystarkastusten ja oma-apuryhmien tarjoamat hyödyt ovat usein ainutlaatuisia vähävaraisille perheille. Jotta näitä palveluita voitaisiin tarjota myös tulevaisuudessa hankkeen päätyttyä, paikallisten liittojen taitoja ja resursseja on kehitettävä.

Hankkeessa ylläpidetään kuutta ex-lapsityöläisille tarkoitettua koulua, joissa saa opetusta noin 540 lasta. Noin 1000 lapsen arvioidaan pääsevän viralliseen koulutukseen ja 120 nuorta saa ammatillista koulutusta hankkeen myötä. Liitot vahvistuvat noin 43 000 uudella jäsenellä, 15 uudella työpaikkakomitealla ja 20 uudella oma-apuryhmällä.

Hankkeen vaikutus on huomattavasti laajempi kuin se, mitä myönteistä tapahtuu kuuden lapsityökoulun vaikutusalueella. Asiaan vaikuttaa tämän hankkeen ja BWIn lapsityöohjelman saama hyvin myönteinen kansainvälinen julkisuus, hankkeessa tehtäväneuvottelutoiminta ja kansallisen tason vaikuttamistyö Nepalissa ja Intiassa. Lisäksi hanke yhdistää ammattiliittoja erityisesti Nepalissa.

Hanketta koordinoivat BWI SARO ja BWI NAC. Paikallistoteutuksesta vastaavat BWIn jäsenjärjestöt Kathmandun laaksossa Nepalissa sekä Biharin ja Uttar Pradeshin osavaltioissa Intiassa.

Jaa tämä artikkeli