Keskusjärjestöjen yhteistyön tukeminen ja kapasiteetin vahvistaminen

Maa: Nepal
Kumppanit: ITUC NAC (Nepalese Affiliates Council) sekä keskusjärjestöt ANTUF, NTUC ja GEFONT
Kesto: 2018–2021
Kotimainen kumppani: SAK
Hankenumero: 4019

Hankekauden päätoiminto on tutkimus. Keskusjärjestöt tekevät tutkimuksen minimipalkka- ja TES-neuvottelukäytännöistä työpaikkatasolla. Tutkimuksen tulokset auttavat keskusjärjestöjä suunnittelemaan tehokkaan minimipalkkojen kohentamiseen tähtäävän kampanjan ja sitä seuraavan neuvottelukierroksen neuvottelustrategian. Keskusjärjestöillä on omat vahvuutensa: ANTUF on tehokas mobilisoimaan isoja työntekijäryhmiä, GEFONT on tunnettu ammattimaisesta liittotoiminnastaan ja NTUC vaalii hyvin demokraattisia periaatteita. Hankkeen toinen toiminto liittyy kunkin järjestön sisäiseen kehittämiseen. 

On tärkeää kehittää liittojen yhteistyötä, parantaa niiden sisäisiä heikkouksia ja vahvistaa neuvotteluasemaa esimerkiksi minimipalkkaprosessissa, jotta ne voisivat jatkaa orastavaa yhteistyötä yhdenvertaisesti ja tuloksellisesti. 

Hankkeen välittöminä tuloksina odotetaan, että järjestöt pystyvät paremmin edistämään tärkeinä pitämiään asioita ja sitä kautta parantamaan Nepalin työelämää. JTUCC pystyy edistämään tehokkaammin kunnon työn periaatteita, minimipalkkatason nousua tutkitun tiedon nojalla ja työsuojeluprovisioiden sisällyttämistä perustuslakiin. ANTUF saa kehitettyä talous- ja hallintokäytäntöjään sekä koulutettua 30 osaavaa jäsenhankkijaa. NTUC vahvistaa johdon viestintätaitoja ja tehostaa jäsenhankintaa nuorten keskuudessa. GEFONT rohkaisee, kouluttaa ja rekrytoi enemmän naisia liittotoimintaansa.

Hankkeesta hyötyvät keskusjärjestöjen vahvistumisen kautta ay-aktiivit ja -johtajat sekä lopulta tavalliset työntekijät. Sitä koordinoi Joint Trade Union Coordination Centre (JTUCC).

Uusi hankekuvaus tulossa

Jaa tämä artikkeli