Kunnon työ ja kestävä metsätalous Nepalissa

Maa: Nepal
Kumppanit: BWI Nepalese Affiliates Committee (BWI NAC) sekä
Rakennus- ja metsäalan liitot CUPPEC, CAWUN ja ANCWU
Kesto: 2018–2021
Kotimaiset kumppanit: Teollisuusliitto ja Loimu

Hankkeeseen osallistuvat nepalilaiset ammattiliitot jatkavat metsätyöntekijöiden kannustamista jäsenikseen. Ne tavoittelevat 10 000 uutta jäsentä neljän vuoden aikana. Metsätöissä tapahtuvien tapaturmien ja vammautumisten vähentämiseksi aloitettuja työsuojelutoimenpiteitä jatketaan ja laajennetaan. Lisäksi liitot tekevät vaikuttamistyötä metsätyötä säätelevien lakien aikaansaamiseksi ja edistävät yhteistyössä ympäristöjärjestöjen kanssa kestävien, ekologisten työpaikkojen luomista.

Metsäalan pahimpia ongelmia ovat epävakaat työsuhteet ja vaaralliset työolot. Ennen hanketta tietoisuus työntekijöiden oikeuksista ja järjestäytymisaste ovat olleet matalia, ja sopimustoiminta on ollut vähäistä. Ennen vuotta 2016 alan työntekijöitä ei edes virallisesti tunnustettu työntekijöiksi.

Hanketoiminta on tuonut liittoihin noin 20 000 uutta jäsentä, ja lähes 12 000 ihmistä on osallistunut erilaisiin koulutuksiin ja vaikuttamistyöhön. Lähes 2 000 hankkeessa perustettuihin osuuskuntiin liittynyttä ihmistä on saanut varsinaisen metsätyön ohessa lisätuloa metsän muista antimista, kuten lehtilautasista, sienistä, marjoista ja hunajasta. Yhteistyö ympäristöjärjestöjen, etenkin WWF:n, kanssa on vähentänyt metsätyöntekijöiden ja luonnonsuojeluväen välisiä ristiriitoja, koska kestävän metsätalouden, luonnonsuojelun ja luontomatkailun yhteen sovittamisessa on onnistuttu.

Käynnissä olevalla viimeisellä hankekaudella varmistetaan tehdyn työn jatkuvuus ja kestävyys sekä levitetään onnistuneita toimintamalleja uusille alueille.

Hankkeesta hyötyvät nepalilaiset metsätyöntekijät ja heidän perheensä toimeentulon ja turvallisuuden parantuessa. Osallistuvat liitot vahvistavat jäsenpohjaansa, neuvotteluasemaansa ja keskinäistä yhteistyötään vaikuttamistyössä.

Hanketta koordinoi BWI NAC ja sitä toteuttavat yhteistyössä WWF Nepalin kanssa sen jäsenliitot

  • CAWUN (Construction and Allied Workers’ Union in Nepal)
  • CUPPEC (Central Union of Painters, Plumbers, Electro and Construction in Nepal)
  • ANCWU (All Nepal Construction Workers’ Union).
Jaa tämä artikkeli