Malawin teollisuusliittojen voimistaminen

Maa: Malawi
Kumppanit: IndustriALL Global Union ja sen viiis malawilaista jäsenliittoa
Kotimainen kumppani: Teollisuusiitto
Kesto: 2018–2021
Hankenumero: 2355

Malawi kuuluu maailman köyhimpiin maihin. Laaja työttömyys johtaa helposti työehtojen polkumyyntiin, elleivät ammattiliitot ole riittävän toimintakykyisiä. Kaikki viisi hankkeessa mukana olevaa liittoa ovat vuodesta 2014 asti työskennelleet SASKin tuella yhdessä perustyönsä vahvistamiseksi. Liitot toimivat metalli-, kaivos-, tekstiili- ja kemianteollisuudessa sekä energiantuotantoalalla. Tänä aikana niiden jäsenmäärät ovat kasvaneet yhteensä lähes 9 000 henkilöllä.

Yrityskohtaisia työehtosopimuksia on saatu aikaan viisi uutta: niitä on nyt 25. Malawissa on lähdetty liikkeelle lähes alkutekijöistä: jäsenmäärien ja neuvottelukykyjen kasvattamisesta sekä koulutuksista liittyen perusoikeuksiin, työntekijöiden järjestämiseen, neuvottelutoimintaan ja työsuojeluun. 

Seuraavina vuosina Malawin liitot aikovat kasvattaa jäsenmääriään 25 % vuodessa ja panostaa erityisesti naisiin ja nuoriin. Työehtosopimusten määrän kasvuksi odotetaan 20 % vuodessa, ja niiden sisällöissä kiinnitetään huomiota etenkin työsuojeluun ja naiserityisiin asioihin työpaikoilla. Jäsenmaksujen suoraperintää laajennetaan.

Tämä kaikki vaatii koulutusta ja kampanjointia sekä muun muassa työsuojelua käsittelevän tiedotusmateriaalin tuottamista ja levittämistä. Pitkällä aikavälillä liittoja tuetaan myös vaikuttamisessa maansa teollisuuspolitiikkaan sekä työlainsäädäntöön ja sen soveltamisen ongelmiin etenkin riitojen ratkonnassa.

Hanketta hallinnoi IndustriALL Global Union ja toteuttaa sen viisi malawilaista jäsenliittoa

  • Building Construction, Civil Engineering and Allied Workers’ Union (BCCEAWU)
  • Textile, Garment, Leather, Security Services and Allied Workers' Union (TGLSSEWU)
  • Commercial, Industrial and Allied Workers’ Union (CIAWU)
  • Chemical Energy, Mines and Allied Workers' Union (CEMAWU)
  • Eskom Staff Union (ESU).
Jaa tämä artikkeli