Oikeutta kotitaloustyöntekijöille

Maa: Mosambik
Kumppani: Mosambikin kotitaloustyöntekijöiden liitto Sindicato Nacional dos Empregados Domésticos (SINED)
Kotimaiset kumppanit: Nenäpäivä ja Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK
Kesto: 2015–2018
Hankenumero: 2026

Hankkeessa koulutetaan Mosambikin kotitaloustyöntekijöiden liiton SINEDin aktiiveja ja johtoa sekä hankitaan liitolle uusia jäseniä. Lisäksi kampanjoidaan kotiapulaisten oikeuksista, selvitetään heidän sosiaaliturvaansa liittyviä haasteita sekä vaikutetaan maan hallitukseen alan sosiaaliturvalainsäädännön kehittämiseksi.

Hankkeen tuloksena Mosambikin kotiapulaisten tietoisuus oikeuksistaan ja heidän työolonsa paranevat. Ammattiliitto vahvistuu 1 500 uudella jäsenellä ja saa läpi uudistuksia kotitaloustyöntekijöiden sosiaaliturvalainsäädännössä. Hankkeessa tiedotetaan myös vuonna 2011 hyväksytyn ILOn kotitaloustyötä koskevan yleissopimuksen 189 sisällöstä kotitaloustyöntekijöiden oikeuksien puolustamiseksi.

Kotiapulaiset työskentelevät pääosin epävirallisissa ja epävakaissa työsuhteissa ja päätyvät alalle usein siksi, ettei muuta työtä ole massatyöttömyyden oloissa tarjolla. Olosuhteista on vaikeaa tai mahdotonta valittaa, sillä kotiapulaiset saadaan helposti uskomaan työpaikan olevan työnantajan hyväntekeväisyysele.

Suurin osa alan työntekijöistä on nuoria naisia tai tyttöjä. He tekevät raskaita töitä pienellä ja epäsäännöllisellä palkalla – vailla arvostusta, ylityökorvauksia, lomia, kirjallisia sopimuksia tai sosiaaliturvaa. Tieto oikeuksista on vähäistä ja monet pelkäävät valittaa oloistaan vaikka kohtaisivat väkivaltaa tai muita loukkauksia, koska vaarana on työpaikan menettäminen.

Kotiapulaisten tarkkaa määrää ei tiedä kukaan, mutta liitolla on jäsenpotentiaalia SINEDin arvion mukaan ainakin 39 000. Alan työntekijämäärä näyttää kasvavan sitä mukaa, kun kotitaloustyötä käyttävä keski- ja yläluokka kasvaa ja kouluttamattoman väestön työttömyys paisuu. Suuret tuloerot tuottavat siis kahden kerroksen työmarkkinoita.

Hankkeesta hyötyvät kotiapulaiset ja heidän perheensä. Kohderyhmään kuuluvat myös SINEDin aktiivit ja toimihenkilöt.

Hankekumppani on kotitaloustyöntekijöiden liitto SINED.

Jaa tämä artikkeli