Mosambikin kuljetuskäytävän liittojen kehittäminen

Maa: Mosambik
Kumppanit: International Transport Workers' Federation ITF ja sen jäsenliitot SINPEOC (satamat), SINPOCAF (rautatiet & Maputon satama) ja SINTRAT (maantiet)
Kotimaiset kumppanit: AKT, Veturimiesten liitto, Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU
Kesto: 2017–2021
Hankenumero: 2404

Hankkeessa vahvistetaan kuljetusalan liittoja koulutuksen, jäsenhankinnan ja liittoyhteistyön avulla kahden merkittävän kuljetuskäytävän alueella Eteläisessä Afrikassa, pääosin Mosambikissa. Liittotoimintaa kehitetään maantie-, rautatie- ja satamatoiminnoissa.

Toiminta kansainvälistyy ja palveluja yksityistetään kiihtyvällä tahdilla maantie-, rautatie- ja satamatoiminnoissa. Niiden seurauksena kuljetuspalvelujen laatu heikkenee, palvelukokonaisuudet pirstoutuvat, työvoiman tarve vähenee, ay-toiminta vaikeutuu sekä palkat ja työolosuhteet heikkenevät. Liittojen parantunut kyky ymmärtää, reagoida ja vaikuttaa tehokkaammin tähän yksityistämisen trendiin ja sen seurauksiin on tärkeää, samoin alueellinen liittojen strateginen yhteistyö.

Hanke lisää kuljetusalan työntekijöiden tietoisuutta perusoikeuksista ja kasvattaa liittojen jäsenmääriä jäsenhankkija-, kampanjointi- ja neuvottelu ja ay-koulutuksien sekä tutkimuksen kautta. Alueellista strategista yhteistyötä vahvistetaan yhteissuunnittelun ja lisääntyvän vuorovaikutuksen avulla. Viestintämateriaaleja kehitetään ja radiota ja TV:tä hyödynnetään tiedon levittämiseksi mahdollisimman laajalle. Jäsenhankinta suunnataan strategisiin pääkohdeyrityksiin, joista useat ovat monikansallisia. Liittojen kattavuuden vahvistuessa myös kollektiivinen sopiminen lisääntyy ja tehostuu.

Alkuvaiheessa toiminnasta hyötyvät ensisijaisesti liittojen koulutettavat aktiivit ja johto. Mukana olevat liitot vahvistuvat. Pitkällä aikavälillä hankkeesta hyötyvät kuljetusalan työntekijät ja heidän perheen jäsenensä laajasti yli valtioiden rajojen.

Hankkeen toteuttavat ITF:n jäsenliitot erityisesti Mosambikissa sekä kahden eteläisen Afrikan kuljetuskäytävän ja keskuksen alueella.

Jaa tämä artikkeli